L’ús de la mascareta i la salut dental

L’ús de la mascareta ens obliga a extremar la higiene dental i a mantenir hàbits saludables. El fet de portar la mascareta durant moltes hores i diferents moments del dia, no vol dir que podem abandonar la nostra higiene dental.
Cal fer un raspallat de dents adequat almenys 2 vegades al dia amb pasta dentífrica fluorada, incloent-hi la higiene interdental. Pensem que per la boca i també el nas, es per on entra el coronavirus. Si tenim la boca tancada dins la mascareta, cal cuidar les cavitats buconasals igual o més que abans.