Blanquejament dental: com es fa?

El blanquejament dental és un tractament que permet aclarir el color de les dents. Permet reduir en un o més tons del color i aconseguir que les dents siguin més blanques. L’objectiu principal és eliminar les taques i la decoloració de les dents. Es tracta d’un procés indolor i que genera uns resultats ràpidament al cap d’unes sessions.

Hi ha dos tipus de blanquejos dentals. Per una banda, el blanquejament extern. És el més habitual i es realitza a tota la boca. El tractament s’aplica directament sobre la superfície de la dent. Per altra banda, hi ha el blanquejament intern. Aquest s’ha d’aplicar en els casos que la taca provingui de l’interior de la dent o si s’ha patit un traumatisme. Per això el blanquejament es du a terme en una dent en concret.